asgoodasnew

Opis


Asgoodasnew jest jednym z największych niemieckich sprzedawców sprzętu elektronicznego. Dystrybutor sprzedaje urządzenia wszelkiego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem produktów Apple.

O sprzedawcy


Gesetzliche Anbieterkennung

asgoodasnew electronics GmbH diese vertreten durch den Geschäftsführer Daniel Boldin Georg-Simon-Ohm-Straße 6 15236 Frankfurt (Oder) Deutschland

Telefon: +49 335 74 3899 65 Telefax: +49 335 74 3899 89

USt-IdNr.: DE263602886 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) Handelsregisternummer HRB 12158 FF

Prawo odstąpienia od umowy


  1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem sprzedającym towar na Platformie internetowej.

  2. Mają Państwo prawo odstąpić́ od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są̨ dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

  3. Aby skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować́ nas: asgoodasnew electronics GmbH, Georg-Simon-Ohm-Straße 6, 15236 Frankfurt, Germany, telefon: 0335 – 74 38 99 60, e-mail: refurbed@asgoodasnew.com. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą̨ Państwo skorzystać́ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.

  4. asgoodasnew electronics GmbH przekazuje konsumentowi, który odstąpił od umowy sprzedaży towaru, wszystkie uiszczone przez konsumenta kwoty w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kwot uiszczonych z tytułu dostarczenia w sposób inny niż standardowo stosowany na Platformie internetowej, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi przy pomocy tych samych metod płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  5. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub do momentu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

  6. Towar musi zostać odesłany przez konsumenta niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu trzydziestu dni od daty, w której konsument poinformuje odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru.

  7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu wartości utraty towaru, która jest skutkiem zawinionego działania lub zaniechania konsumenta, nieuzasadnionego przeznaczeniem towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

asgoodasnew electronics GmbH Georg-Simon-Ohm-Straße 6 15236 Frankfurt, Germany refurbed@asgoodasnew.com

Ja/My _____________________________ niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ____________________.

  • Data zawarcia umowy/odbioru(*)____________________,
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________________
  • Adres konsumenta(-ów):______________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)__________________________________________ Data __________________________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin


Więcej informacji dotyczących Regulaminu znajdziesz tutaj: https://asgoodasnew.de/AGB-allgem-Verbraucherinformationen/

Ustawienia plików cookie

Klikając "akceptuj wszystkie pliki cookie" zgadzam się na używanie plików cookie służących do celów analizy oraz trackingu. Korzystamy z nich, aby analizować ruch na stronie oraz dopasowywać wyświetlane treści. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka plików cookie

Ustawienia plików cookie